Ze względu na złożoność cyrylicy przekłady wschodniosłowiańskie mogą sprawiać dużo trudności – na szczęście warszawskie El Mundo nie ma z nimi żadnego problemu. Nasz tłumacz języka rosyjskiego równie doskonale radzi sobie z samym alfabetem oraz gramatyką, jak i różnicami kulturowymi. To właśnie ten ostatni czynnik, nieumiejętnie wykorzystany, może sprawić, że cały przekład wyda się sztuczny. Jednak my nie tylko zastosujemy go prawidłowo, ale również zadbamy o dopasowanie stylu oraz terminologii do charakteru samego tekstu.

Złóż zapytanie ofertowe