DLA KLIENTÓW

PRZEŚLIJ PLIK DO TŁUMACZENIA

Oferowane języki

I grupa językowa

II grupa językowa

III grupa językowa

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Redakcja tekstów, weryfikacja i korekta tekstów

Wykonane przez naszych specjalistów tłumaczenia pisemne poddawane są redakcji, weryfikacji oraz korekcie. Zapewnia to wysoką jakość tekstów pod względem merytorycznym, ale i stylistycznym, ortograficznym czy interpunkcyjnym. Teksty są weryfikowane zgodnie z zasadami języka docelowego.

 

BAZY TERMINOLOGICZNE I BAZY PAMIĘCI


 

Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia naukowe, techniczne, prawne, z branży energetycznej, medyczne i nie tylko. Jest to możliwe dzięki współpracy z tłumaczami posiadającymi nie tylko filologiczne, ale i kierunkowe wykształcenie. Dlatego możemy przygotować dla naszych klientów bazy terminologiczne i glosariusze z wielu dziedzin. Przy ich opracowaniu korzystamy z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, czyli CAT. Pozwala ono na tworzenie oraz korzystanie z baz pamięci i glosariuszy, analizę tekstów, itp. Narzędzia te pozwalają na poprawne użycie specjalistycznego słownictwa stosowanego w danej branży.