Zawsze zwracamy uwagę na to, aby przygotowywane przez nas przekłady – zarówno ustne, jak i pisemne – były dopasowane do tematyki tekstu bądź wypowiedzi. Dlatego każdy tłumacz włoskiego współpracujący z naszą warszawską firmą to osoba specjalizująca się w konkretnej dziedzinie – takiej jak prawo, medycyna, branża techniczna lub finanse. Dzięki temu, a także za sprawą dodatkowej korekty tekstów, mogą być Państwo pewni, że otrzymają od nas precyzyjny przekład, uwzględniający wszelkie niuanse tego języka.

Złóż zapytanie ofertowe