Pomimo faktu, iż język ten został uznany przez sam Mołdawski Trybunał Konstytucyjny jedynie za dialekt rumuńskiego, wykorzystywany na terenie Mołdawii, nadal posiada on stosowane różnice regionalne. Tłumacz mołdawskiego z naszego warszawskiego biura El Mundo doskonale je zna i wykorzystuje w przekładach. Oprócz niuansów kulturowych stosuje również odpowiednie modyfikacje ze względu na charakter tekstu – w zależności od tego, czy jest to dokument urzędowy, artykuł prasowy, publikacja medyczna, czyteż kilkustronnicowa instrukcja techniczna.

Złóż zapytanie ofertowe