Pomimo faktu, iż wyłącznie milion osób posługuje się tym językiem, nadal istnieje duże zapotrzebowanie na jego przekłady – zarówno te ustne, jak i pisemne. Dlatego też częścią zespołu El Mundo jest tłumacz estońskiego, który w naszym warszawskim biurze spędza długie godziny, przygotowując teksty techniczne, medyczne, prawnicze, a także wysoce specjalistyczne na potrzeby różnych branż. Aby zapewnić Państwu najwyższej jakości przekład, po zakończeniu prac przeprowadzana jest dodatkowa weryfikacja jego poprawności wraz z ewentualną korektą.

Złóż zapytanie ofertowe